۱۳۹۲ خرداد ۲۹, چهارشنبه

ندا جاودانه شد . Everlasting Nedaشعر و مرثیه ای زیبا با صدای شاعر گرانقدر و محبوب کشورمان، استاد شمس لنگرودی ، در روز شهادت ندا آقاسلطان برای وی سروده است. این شعر را می توانید با صدای خود شاعر در اینجا بشنوید .۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه

احمدی نژاد خطاب به خبرنگار مهر : اگر می خواهند در انتخابات سودی ببرند که این روش درستی نیست و خلاف قانون است هر کس باید خودش معرفی کند نه اینکه دیگران را تخریب کند.