۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

نیایش سال نو پارسیگشت گرداگرد مهر تابناک ،ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپهر     
برترنیش کن برایم این زمان و این زمین