۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

شرکت در انتصابات خیانت است

شرکت در این انتخابات یعنی خیانت  به خون ندا ها و سهراب ها و ترانه ها و اشکان ها ووو بیایید خود را در این انتخابانت نشان دهیم وثابت کنیم که مردم ایران مخالف دیکتاتور می باشند


هر به اصطلاح اصلاح طلبی که با ادامه روند حاضر کاندیدا شود سیلی محکمی از مردم خواهد خورد و در شرایط حصر رهبران جنبش و حبس آزادی خواهان و ادامه حذف کاندیداها از طریق نظارت استصوابی غیر قانونی و عدم وجود مکانیزمی متقن برای صیانت از آرای واقعی مردم، شرکت در انتخابات ریختن آب به آسیاب اقتدارگرایان و بهانه ای برای دموکراتیک خواندن انتصابات! خواهد بود
کسانی که برای این انتخابات خود را نامزد کردند ( کواکبیان و تابش و دیگر اصلاح طلبان ) به صورت کتبی اعلام نمودند که خائن به آمال و خواسته های مردم ایران هستند. رژیمی که علنا شمشیر خود را کشیده و مردمش را کشته و رهبران مردمی را زندانی کرده و نخبگان این سرزمین را سالها و ماههاست که زندانی کرده و شکنجه داده، مجلس این رژیم چه ارزشی دارد که عده ای خود باخته وخود فروش نامزد آن می شوند.
 هر آزاد اندیشی در این انتخابات شرکت کند خائن است چون فرصت را برای سو استفاده بیشتر جناح حاکم فراهم می کند و امیدوارم برای اولین بار مردم ایران هوشیار باشند و فریب حرف های پوچ سید علی وآخوند های دیگر را نخورند که اگر در انتخابات شرکت نکنید انقلاب اسلامی و اسلام نابود می شود این نظام آخوندی  با استفاده ابزاری از اسلام به علت مذهبی بودن مردم ایران در کشور حکومت می کنند و چه جنایت ها و ظلم های با این اسلام ،اسلام کردن ها به مردم و جوانان ایران انجام نداده اند.


پایدار و پاینده باشید . به امید سرفرازی و سربلندی ایران و ایرانی .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر