۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

نیایش سال نو پارسیگشت گرداگرد مهر تابناک ،ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپهر     
برترنیش کن برایم این زمان و این زمین ۲ نظر:

  1. سال ۲۵۷۴ سال ( الله آدمکش) زدایی از ایران بزرگ.

    پاسخحذف
  2. بازگشت به آیین های ایران باستان راه حل نجات مردم ایران است نه اسلام و عرب پرستی.

    پاسخحذف